Vad är Shared Reading?

I Shared Reading läser vi skönlitterära texter högt tillsammans och samtalar om dem.

En Shared Reading-grupp består vanligen av 4 till 10 personer som träffas ett par gånger i månaden. När gruppen träffas delar läsledaren ut en novell eller dikt; ingen har läst hemma i förväg. Eller behöver läsa i förväg, vilket ger alla möjlighet att vara med.

Shared Reading är i första hand en läs- och litteraturfrämjande aktivitet. Men den har också en socialt inkluderande ambition.

Läs mer om vad Shared Reading innebär

Om oss

Vi är båda professorer i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet med en omfattande erfarenhet av Shared Reading.

Sedan 2017 har vi verkat som läsledare i olika sammanhang. Sedan 2018 arbetar vi med att utbilda läsledare, efter att ha genomgått moderorganisationen The Readers utbildning “Train the Trainer” och certifierats som utbildare av SR-läsledare. Fram till idag har vi genomfört ett tjugotal sådana utbildningar runt om i landet.

Läs mer om oss

Torbjörn Forslid

Professor i litteraturvetenskap

Anders Ohlsson

Professor i litteraturvetenskap

Samarbetspartners

Föreningen Shared Reading Skåne

LU innovation

The Reader

Våra kurser

Grundläggande läsledarutbildning för Shared Reading

Utbildningen ger en grundlig introduktion till Shared Reading. Deltagarna får genom korta föreläsningar och diskussioner men framför allt genom olika typer av praktiska övningar lära sig Shared Reading-metodiken.

Fortbildning för läsledare i Shared Reading

Workshopen följer upp den grundläggande läsledarutbildningen. Fokus ligger på läsledarens agerande i gruppen men också gjorda erfarenheter och allmänna frågor.

Läs mer

Övriga workshoppar kring litteratur och läsning:

Vad egentligen god litteratur? Om högt och lågt

Litterärt värde är en både komplex och omdebatterad fråga. Under workshopen går vi igenom principerna för denna diskussion samt anlägger ett samtida perspektiv på litterär värdering.

Om litteratur och bildning

Workshopen diskuterar bildningsbegreppet i ett historiskt och samtida perspektiv och reflekterar kring hur en bildningsbegrepp för 2000-talet kan formuleras

Författarrollen förr och idag

Workshopen granskar författarrollen i ett historiskt och samtida perspektiv: från antikens rapsoder till dagens i hög grad medialiserade författare

Omdömen från kursdeltagare

“Entusiasmerande kursledare med stor professionalitet”

“Bra upplägg med mycket praktiska övningar”

“Bra balans mellann teori och praktik”

“Det är hela tiden tydligt vad som är syftet med varje moment”

“Fantastisk kurs! Mycket, mycket nöjd med både innehåll och ledare”

Uppdragsgivare