Shared Reading Kurser

Våra kurser och workshoppar kring litteratur och läsning

Grundläggande läsledarutbildning för Shared Reading

Utbildningen ger en grundlig introduktion till Shared Reading. Deltagarna får genom korta föreläsningar och diskussioner men framför allt genom olika typer av praktiska övningar lära sig Shared Reading-metodiken.

Fortbildning för läsledare i Shared Reading

Workshopen följer upp den grundläggande läsledarutbildningen. Fokus ligger på läsledarens agerande i gruppen men också gjorda erfarenheter och allmänna frågor.

Omdömen från kursdeltagare

“Entusiasmerande kursledare med stor professionalitet”

“Bra upplägg med mycket praktiska övningar”

“Bra balans mellann teori och praktik”

“Det är hela tiden tydligt vad som är syftet med varje moment”

“Fantastisk kurs! Mycket, mycket nöjd med både innehåll och ledare”

Övriga workshoppar kring litteratur och läsning:

Vad egentligen god litteratur? Om högt och lågt

Litterärt värde är en både komplex och omdebatterad fråga. Under workshopen går vi igenom principerna för denna diskussion samt anlägger ett samtida perspektiv på litterär värdering

Om litteratur och bildning

Workshopen diskuterar bildningsbegreppet i ett historiskt och samtida perspektiv och reflekterar kring hur en bildningsbegrepp för 2000-talet kan formuleras

Författarrollen förr och idag

Workshopen granskar författarrollen i ett historiskt och samtida perspektiv: från antikens rapsoder till dagens i hög grad medialiserade författare