Om oss

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson

Vi är båda professorer i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet med en omfattande erfarenhet av Shared Reading. Sedan 2017 har vi verkat som läsledare i olika sammanhang. Sedan 2018 arbetar vi med att utbilda läsledare, efter att ha genomgått moderorganisationen The Readers utbildning “Train the Trainer” och certifierats som utbildare av SR-läsledare. Fram till idag har vi genomfört ett tjugotal sådana utbildningar runt om i landet.

Förutom att i samverkan med olika organisationer och aktörer introducera och sprida Shared Reading i Sverige har vi också forskat om denna läspraktik tillsammans med kollegor från språkvetenskap, psykologi, utbildningsvetenskap och medicin. Just nu driver vi ett projekt om Shared Reading i gymnasieskolans svenskundervisning och ett om Shared Reading på Ätstörningenheten vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund.

Vi har publicerat flera vetenskapliga artiklar om Shared Reading samt tillsammans med kollegor från Danmark och Norge utgivit antologin Shared Reading i Skandinavia. Forskning og praksis (2022). Antologin gere en mångfacetterad bild av Shared Reading som litteraturförmedling, estetisk upplevelse och social gemenskap i många olika kontexter. Hela antologin ligger tillgänglig på följande nätadress

På Lunds universitet arbetar vi med undervisning och handledning av studenter och doktorander samt forskar. Inledningsvis var vår respektive forskning inriktad mot tolkning av litteratur: av enskilda författarskap (Sven Delblanc respektive Per Gunnar Evander) eller teman i olika författarskap och texter (konstruktionen av manlighet respektive representationer av Förintelsen).

Sedan 2005 har vi forskat tillsammans inom ramen för en rad olika projekt där vi velat överskrida den rent texttolkande verksamheten. Vi har undersökt hur litteratur används i olika sammanhang och av olika aktörer. Först inom vår eget ämne i Hamlet eller Hamilton (2007) där vi granskade litteraturvetenskapens problem och möjligheter. Därefter hur författare agerar för att skapa uppmärksamhet kring sina böcker – Fenomenet Björn Ranelid (2009) och Författaren som kändis (2011) – samt hur politiker använder litteratur i sin offentliga gärning: Statsministerns sommarläsning (2014). Tillsammans med fyra kollegor har vi i ett forskningsprojekt empiriskt undersökt litterärt värde – vad det är, vem som har makten att bestämma det och hur litterär värdering går till. Resultatet redovisas i Höstens böcker. Litterära värdeförhandlingar 2013 (2015) och Litterära värdepraktiker. Aktörer, rum, platser (2017).

Torbjörn Forslid

Professorer i litteraturvetenskap

Anders Ohlsson

Professorer i litteraturvetenskap