Shared Reading

Vad är Shared Reading?

I Shared Reading läser vi skönlitterära texter högt tillsammans och samtalar om dem. En Shared Reading-grupp består vanligen av 4 till 10 personer som träffas ett par gånger i månaden. När gruppen träffas delar läsledaren ut en novell eller dikt; ingen har läst hemma i förväg. Eller behöver läsa i förväg, vilket ger alla möjlighet att vara med.

Vi läser högt ett parti i taget och gör uppehåll för att samtala om litteraturen på ett kravlöst sätt och utifrån våra egna frågor och de funderingar som texterna väcker. I Shared Reading finns inga på förhand uttänkta frågor eller något facit. Vi lyssnar på texten och på varandra.

Var och en deltar som den vill: genom att bara lyssna, genom att dela med sig av sina funderingar och frågor i anslutning till det vi läser eller till vad någon annan säger. I Shared Reading är tempot lågt så att vi får tid för eftertanke.

shared reading

Litteraturen vi läser handlar om olika människor och om deras villkor här och nu eller där och då. Texterna i Shared Reading rymmer mänskliga erfarenheter som vi kan förhålla oss till och utmanas av, ta till oss eller ta avstånd ifrån. I gruppen tänker vi tillsammans om de texter vi tar upp. Det blir ett slags live literature.

Var används Shared Reading?

Shared Reading är i första hand en läs- och litteraturfrämjande aktivitet. Men den har också en socialt inkluderande ambition. Alla ska kunna delta i dessa grupper, även de som vanligen befinner sig långt ifrån litteraturens värld. Tempot är genomgående lågt. Samtalen om de lästa texterna har en existentiell inriktning, vilket gör dem meningsfulla för en större grupp. Idag finns också Shared Reading-grupper i många länder och i vitt skilda kontexter, förutom bibliotek och skolor exempelvis på äldreboenden och i fängelser.

Var började Shared Reading?

Shared Reading har utvecklats av dr Jane Davis, som undervisade i litteratur vid University of Liverpool under slutet av 1990-talet. Idag bedrivs Shared Reading i Storbritannien av The Reader (thereader.org.uk) som är en välgörenhetsbaserad organisation som driver drygt 700 läsgrupper.

Läsledare Shared Reading

Vi är båda professorer i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet med en omfattande erfarenhet av Shared Reading.

Torbjörn Forslid

Professorer i litteraturvetenskap & läsledare Shared Reading

Anders Ohlsson

Professorer i litteraturvetenskap & läsledare Shared Reading

Läsledare inom Shared Reading sedan 2017

Sedan 2017 har vi verkat som läsledare i olika sammanhang. Sedan 2018 arbetar vi med att utbilda läsledare, efter att ha genomgått moderorganisationen The Readers utbildning “Train the Trainer” och certifierats som utbildare av SR-läsledare. Fram till idag har vi genomfört ett tjugotal sådana utbildningar runt om i landet.

Våra kurser inom Shared Reading

Grundläggande läsledarutbildning för Shared Reading

Utbildningen ger en grundlig introduktion till Shared Reading. Deltagarna får genom korta föreläsningar och diskussioner men framför allt genom olika typer av praktiska övningar lära sig Shared Reading-metodiken.

Fortbildning för läsledare i Shared Reading

Workshopen följer upp den grundläggande läsledarutbildningen. Fokus ligger på läsledarens agerande i gruppen men också gjorda erfarenheter och allmänna frågor.

Övriga workshoppar kring Shared Reading:

Vad egentligen god litteratur? Om högt och lågt

Litterärt värde är en både komplex och omdebatterad fråga. Under workshopen går vi igenom principerna för denna diskussion samt anlägger ett samtida perspektiv på litterär värdering

Om litteratur och bildning

Workshopen diskuterar bildningsbegreppet i ett historiskt och samtida perspektiv och reflekterar kring hur en bildningsbegrepp för 2000-talet kan formuleras

Författarrollen förr och idag

Workshopen granskar författarrollen i ett historiskt och samtida perspektiv: från antikens rapsoder till dagens i hög grad medialiserade författare